Resultaten Onderzoek Financieringsmarkt MKB


Banken nog steeds veruit de grootste financier van het MKB. Maar, oh, wat zijn we ontevreden.

Vanaf 8 september jl. hebben wij in samenwerking met Het Ondernemersbelang het Onderzoek Financieringsmarkt MKB uitgevoerd. Het onderzoek had tot doel de mening en ervaringen van ondernemers in het MKB in kaart te brengen over de dienstverlening van banken op het gebied van kredietverlening. Daarnaast onderzochten we in hoeverre alternatieve financieringsvormen al daadwerkelijk door het MKB gebruikt en gewaardeerd worden.

Die mening hebben we luid en duidelijk gekregen. Bijna 400 ondernemers uit heel Nederland van klein tot groot hebben deelgenomen aan het onderzoek.

De conclusies en nadere analyses zijn weergegeven in het artikel dat binnenkort verschijnt in 'Het Ondernemersbelang'.

Via onderstaande link kunt u de antwoorden op het onderzoek, weergegeven in grafieken, bekijken:

Bekijk Grafiek

Indien u geinteresseerd bent in de nadere analyse en specificatie van de onderzoeksresultaten kunt u onderstaand uw contactgegevens achterlaten. Wij sturen u dan een rapport met nadere specificaties en analyses.